Rifa do Senninha
Civic G10

R$ 50,00

Reservar Número(s)

Regulamento / Descrição

Rifa do Senninha - Civic G10  ANO 18/19


!!!! LEIA COM ATENÇÃO !!!!


AGORA O FAMOSO @CIVIC_SENNA PODE SER SEU!!!


PAGAMENTO SOMENTE VIA PIX E TED


CONTA:

ITAÚ
AG: 8072
CC: 26804-1


FAVORECIDO:

MARCO CORDEIRO

CPF 133.855.897-89


PIX - CPF

133.855.897.89PRÊMIO
HONDA CIVIC G10 2018/2019
IPVA 2021 PAGO
NADA CONSTA
TOTAL REVISADA NA CSS 
GARANTIA DE FÁBRICA
RODA ARO 20 COM PNEUS
(GANHADOR TEM COMO ESCOLHA JOGO DE RODA ARO 20 OU ORIGINAL)
SUSPENSÃO A AR CASTOR
FAROIS COM LÂMPADA DE LED
ENVELOPAMENTOS NA GRADE E NA PARTE INTERNA DAS PORTAS


ENTREGA AO GANHADOR COM TANQUE CHEIO

————————————————


Após sua reserva, você envia seu comprovante de pagamento no WhatsApp (21)99583-6549 . 

Após a confirmação de seu pagamento você irá receber uma mensagem confirmando seu(s) número(s) e o link/convite para acessar o grupo do WhatsApp com os participantes.

 

————————————————


O sorteio acontecerá APÓS a venda de TODOS os 3000 números. 

Será considerado os 4 últimos números do 1 Prêmio da Loteria Federal.


————————————————


É usado os 4 últimos números do bilhete para definir o ganhador. Exemplo: 12345, “2345” seria o ganhador.————————————————


O sorteio é realizado com base no resultado da Loteria Federal para premiar o ganhador. 

Forma mais segura e com 0% de chances de burlar o resultado.


————————————————


O ganhador fica 100% responsável pela retirada do prêmio no RIO DE JANEIRO/RJ.


————————————————

Está com Dúvidas?
Fale com Marco Vinicius

Contato: (21) 99583-6549